Μηχατρονικες εφαρμογες

Παρέχουμε αποτελεσματικά και σε σύντομο χρόνο, αξιόπιστες λύσεις σε ειδικά τεχνικά προβλήματα και πρωτότυπες κατασκευές.

Σχεδιασμός εξαρτημάτων: Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό νέων ή παλαιών (κατεστραμένων ή φθαρμένων) εξαρτημάτων. Διαθέτουμε τεχνολογία για revers engineering με ψηφιακή αποτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα και εξειδικευμένα σχεδιαστικά και υπολογιστικά προγράμματα, σε υπολογιστές τελευταίας γενιάς. Η σχεδίαση πραγματοποιείται σε τρισδιάστατο περιβάλλον και υπάρχει πλήρης έλεγχος της διάταξης και της κινηματικής των μηχανισμών. Με μεθόδους CAE (Computer Aided Engineering) πραγματοποιείται υπολογισμός των στοιχείων μηχανών (ρουλεμάν, ελατήρια, άξονες κ.α.) και ανάλυση της δυναμικής και της αντοχής των κρίσιμων τμημάτων.

Σχεδιασμός μηχανημάτων : Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση ολοκληρωμένων μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.


Η σχεδίαση ξεκινάει από το concept design σε διαβούλευση με τον πελάτη. Στη συνέχεια αφού αποτυπωθούν τα δεδομένα και αποφασιστεί η βασική ιδέα, ξεκινάει η αναλυτική σχεδίαση και στο τέλος εκπονούνται τα κατασκευαστικά σχέδια.

Κατασκευή εξαρτημάτων και μηχανημάτων

Επιπλέον με χρήση CAM (Computer Aided Manufacturing) η παραγωγή των εξαρτημάτων γίνεται σε αυτοματοποιημένο CNC 3D printer, CNC φρεζοδράπανο κ.α.

Διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση της αγοράς των μηχανολογικών εξαρτημάτων. Στο σχεδιασμό και την κατασκευή χρησιμοποιεί ,ανάλογα με τις απαιτήσεις, εξειδικευμένες λύσεις και ειδικά εξαρτήματα με σκοπό την επίτευξη των υψηλότερων προδιαγραφών.