Μηχατρονικες εφαρμογες

Στην αιχμή της τεχνολογίας

  • Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε λύσεις ορισμένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ελλάδας.
  • Κοντά στον πελάτη και πιο ανταγωνιστικοί από ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς οίκους
  • Παρέχουμε αποτελεσματικά και σε σύντομο χρόνο, αξιόπιστες λύσεις σε ειδικά τεχνικά προβλήματα και πρωτότυπες κατασκευές.

Χρησιμοποιούμε σύγχρονα και εξειδικευμένα σχεδιαστικά και υπολογιστικά προγράμματα, σε υπολογιστές τελευταίας γενιάς. Η σχεδίαση πραγματοποιείται σε τρισδιάστατο περιβάλλον και υπάρχει πλήρης έλεγχος της διάταξης και της κινηματικής των μηχανισμών. Με μεθόδους CAE (Computer Aided Engineering) πραγματοποιείται υπολογισμός των στοιχείων μηχανών (ρουλεμάν, ελατήρια, άξονες κ.α.) και ανάλυση της δυναμικής και της αντοχής των κρίσιμων τμημάτων.

automated winding machine

Σχεδιασμός εξαρτημάτων: Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό νέων ή παλαιών (κατεστραμένων ή φθαρμένων) εξαρτημάτων. Διαθέτουμε τεχνολογία για revers engineering με ψηφιακή αποτύπωση τρισδιάστατων αντικειμένων.

Σχεδιασμός μηχανημάτων : Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση ολοκληρωμένων μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.

Στα μηχανήματά μας χρησιμοποιούμε ποιοτικά υλικά των πλέον αναγνωριμένων και αξιόπιστων κατασκευαστών στον τομέα τψν μηχανολογικών εξαρτημάτων και συστημάτων αυτοματισμού όπως είναι: Festo, SKF, Bosh, Motovario, Siemens, IKO, Rittal, Becκhoff, Kuebler, Panasonic, Reer, Sneider electric, SICK και άλλοιΗ σχεδίαση ξεκινάει από το concept design σε διαβούλευση με τον πελάτη. Στη συνέχεια αφού αποτυπωθούν τα δεδομένα και αποφασιστεί η βασική ιδέα, ξεκινάει η αναλυτική σχεδίαση και στο τέλος εκπονούνται τα κατασκευαστικά σχέδια.

Κατασκευή εξαρτημάτων και μηχανημάτων

Επιπλέον με χρήση CAM (Computer Aided Manufacturing) η παραγωγή των εξαρτημάτων γίνεται σε αυτοματοποιημένα CNC μχανήματα.

Διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώση της αγοράς των μηχανολογικών εξαρτημάτων. Στο σχεδιασμό και την κατασκευή χρησιμοποιούνται ,ανάλογα με τις απαιτήσεις, εξειδικευμένες λύσεις και ειδικά εξαρτήματα με σκοπό την επίτευξη των υψηλότερων προδιαγραφών.


Ορισμένα από τα έργα μας