Ενεργομηχανική

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από από το 2006 στον κλάδο της βιομηχανίας και της ενέργειας.

Ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή μηχατρονικών εφαρμογών, ρομποτικών συστημάτων, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, την πιστοποίηση μηχανημάτων και τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Έχει αναλάβει έργα μελέτης και κατασκευής απαιτητικών μηχατρονικών εφαρμογών για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας και έχει εγκαταστήσει πάνω από 600kW σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Η επιχείρηση ξεχωρίζει για την ικανότητά της να παρέχει αποτελεσματικά και σε σύντομο χρόνο, αξιόπιστες λύσεις σε ειδικά τεχνικά προβλήματα και πρωτότυπες κατασκευές.