Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας

Διασυνδεμένα συστήματα

  • Φωτοβολταϊκά συστήματα επί εδάφους
  • φωτοβολταϊκά στις στέγες
  • Νet metering

Αυτόνομα συστήματα