Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Διασυνδεμένα συστήματα

  • Φωτοβολταϊκοί σταθμοί επί εδάφους
  • Φωτοβολταϊκά στις στέγες
  • Νet metering

Αυτόνομα συστήματα