Ενέργεια

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ενέργειας από την Enermech
Η Enermech έχει αναλάβει τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνολικής ισχύος πάνω από 600kW, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τέσσερις φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος 80 kW και δεκάδες μικρότεροι φωτοβολταϊκοί σε στέγες κτηρίων.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Οι μελέτες εξοικονόμησης για την ενέργεια είναι οι πλέον περιζήτητες στην αγορά.

Αφενός διότι επιτυγχάνουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης έως και 40% και κατ’ επέκταση εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της. Αφετέρου γιατί έχουν αρκετά μικρό χρόνο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης.

Αυτού του είδους οι μελέτες στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης καύσιμων υλών και ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ταυτόχρονα εξετάζουν την άριστη διανομή των ενεργειακών αναγκών.

Σε κτιριακό επίπεδο οι μελέτες εξοικονόμησης για την ενέργεια, εξετάζουν το κέλυφος, τα ηλεκτρικά συστήματα, τα συστήματα φωτισμού και κλιματισμού. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε παραγωγικές διεργασίες εξετάζει την ενεργειακή ολοκλήρωση της διεργασίας μέσω συστημάτων ανάκτησης της θερμότητας και συστημάτων συμπαραγωγής.