Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιρίων θεσμοθετήθηκαν και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας.

Με την εφαρμογή του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ο οποίος αντικαθιστά από τις 30 Μαρτίου 2010 την μελέτη θερμομόνωσης, επιβάλλεται πλέον μελέτη ενεργειακής απόδοσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) το οποίο είναι απαραίτητο για την πώληση ή ενοικίαση κτιρίου. Συγκεκριμένα από τις 9 Ιανουαρίου 2011 η έκδοση Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική για την πώληση ή αγορά κτιρίου ή τμήματος κτιρίου καθώς και για την ενοικίαση ενιαίου κτιρίου, ενώ από τις 9 Ιουλίου 2011 η έκδοση του Π.Ε.Α. καθίσταται υποχρεωτική και για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται για κάθε νέο ή ριζικά ανακαινισμένο κτίριο άνω των 50m2 καθώς και για όλα τα υφιστάμενα που προορίζονται για πώληση ή ενοικίαση.

Γίνεται εύκολα αντιληπτή η σημασία των ενεργειακών επιθεωρήσεων, τόσο όσο σε επίπεδο τήρησης της νομιμότητας, όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι οι ενεργειακές επιθεωρήσεις μας δίνουν την πραγματική εικόνα ενός κτηρίου

Το Π.Ε.Α. εκδίδει διαπιστευμένος ενεργειακός επιθεωρητής και αποτελεί υποχρέωση του ιδιοκτήτη να παρέχει το έγγραφο αυτό στον αγοραστή ή τον μισθωτή. Ο ιδιοκτήτης παρέχει στον Ενεργειακό Επιθεωρητή όλα τα απαραίτητα στοιχεία (Αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτες Η/Μ, κτλ.) ενώ του δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει ενεργειακή επιθεώρηση και στο εσωτερικό του κτιρίου.

Το πιστοποιητικό κατατάσσει το κτίριο σε μια συγκεκριμένη ενεργειακή κλάση από Α+ έως Η. Ο συμβολαιογράφος πριν προχωρήσει σε πράξη αγοραπωλησίας οφείλει να αναγράφει στο συμβόλαιο τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στο Π.Ε.Α. για το συγκεκριμένο κτίριο.