Υπηρεσίες

Υπηρεσίες μηχανολόγου μηχανικού

  • Μελέτες και πιστοποιητικά πυρασφάλειας
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
  • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες Η/Μ
  • Πιστοποιήσεις μηχανημάτων
  • Κατοχύρωση πατέντας
  • Τεχνικός Ασφαλείας